NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

Služby jsou aktuálně hrazeny bezplatně pouze u těchto pojišťěnců:  

  • 111     VZP               Všeobecná zdravotní pojišťovna

  • 201   VoZP             Vojenská zdravotní pojišťovna  

  • 205  ČPZP             Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

  • 207  OZP               Oborová zdravotní pojišťovna

  • 211    ZP MV ČR     Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

  • 213   RBP               Revírní bratrská pokladna

Přímé platby, např. v rámci zachování anonymity:

Psychoterapie v českém jazyce

50 minut / 1000,- Kč

Psychotherapy in English

50 minut / 1200,- Kč

Psychologické vyšetření (dle rozsahu 4-8 hod)

   3.000 - 5.000,- Kč

Záloha na další sezení z důvodu častých neomluvených absencí

400 Kč

Vydání zprávy z dokumentace na vlastní žádost

1x formát A4 / 100,-

Platby lze hradit hotově nebo převodem na účet dva dny dopředu. 


Vytvořte si webové stránky zdarma!