VZDĚLÁNÍ A PRAXE

Mgr. Taťána Opletalová


Výběr důležitých kurzů:

Kurz Teorie psychodynamické psychoterapie, BIP Brno, 2005-2007

Certifikát ze Základního kurzu Rorschachovy metody, PhDr. Polák, Brno, 2011-2013

Certifikát z Kurzu Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé, PhDr. Lacina, Otrokovice, 2012-2013

Kurz Neuropsychologie časných fází demencí s přihlédnutím k časné diagnóze u Alzheimerovy choroby, neuropsychologie poruch paměti, PhDr. Kulišťák, IPVZ Praha, 2014

Workshop "Tady a teď v psychoterapii", Bob Resnick, ČSGT, 2014

Kurz Neuropsychologie parkinsonských syndromů z hlediska neurologa a neuropsychologa, IPVZ Praha, 2015

Certifikát z Kurzu MMPI -2, IPVZ Praha, 2015-2016

Kurz Vývojová psychopatologie, IPVZ Praha, 2016

Workshop Práce s tělem v Gestalt psychoterapii, Talia B.-Y. Levin, ČSGT, 2019

MOTTO:

Problémy jsou v jisté míře součástí každého života, někdy však mohou přesáhnout naše schopnosti a možnosti  ...pojďme se s na ně spolu podívat a zkusit zlepšit Váš život!

Klinický psycholog a psychoterapeut

Praxe:

Klinický psycholog a psychoterapeut, Psychosociální centrum Přerov, 2001-2020

Vedení podpůrných skupin rodinných pečovatelů o vážně duševně nemocné, Společnost Mana, 2008

Vedení podpůrných skupin rodinných pečovatelů o nemocné s Alzheimerovou demencí, Pamatováček, o.p.s., 2005-2007

Vzdělání:

Gymnázium Volgogradská, Ostrava 

Univerzita Palackého v Olomouci, FF, obor psychologie, 

Kvalifikace:

Zkouška z klinické psychologie, IPVZ Praha, 2005

Zkouška Certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii, ČPS ČLS JEP, 2012

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinická psychologie na období 2016-2026, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Psychoterapeutické certifikované výcviky:

SUR , Výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, Praha, 2000-2004

Gestalt, Dialog Brno, 2013-2018

EMDR I a II, 2022-2023

Vytvořte si webové stránky zdarma!