NABÍDKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Komplexní psychologická péče dospívajících a dospělých

 • individuální psychoterapie
 • rodinná podpůrná psychoterapie
 • krizová intervence
 • psychodiagnostika
 • psychologická péče o dlouhodobě chronicky psychicky a somaticky nemocné
 • psychoterapie v anglickém jazyce

Okruhy psychoterapie:

 • vztahové potíže, konflikty, osamělost, depresivní a úzkostné problémy, panické ataky
 • ostatní psychiatrické diagnózy, tzn. psychózy, emoční poruchy, posttraumatická stresová porucha, poruchy přizpůsobení, poruchy osobnosti, sexuální poruchy
 • psychosomaticky nemocní, pacienti s chronickou bolestí, pacienti s chronickým somatickým onemocněním (např. diabetes 1. a 2. typu, Crohnova choroba, onkologické onemocnění)
 • práce s rodinnými pečovateli o pacienty s demencí
 • práce s problematikou domácího násilí

Okruhy psychodiagnostiky (testové psychologické vyšetření):

 • posouzení kognitivních a paměťových funkcí (intelekt, paměť, pozornost a dílčí psychické funkce)
 • vyšetření emotivity
 • vyšetření struktury osobnosti
 • diferenciální diagnostika (psychotické poruchy, demence, deprese aj.)
 • základní neuropsychologické vyšetření
 • vyšetření nutné k bariatrickému zákroku, žádost o elektrický vozík aj.


Vytvořte si webové stránky zdarma!