INFORMACE K OSTATNÍMU VYŠETŘENÍ

 

Vyšetření nutné ke zbrojnímu pasu a řidičskému průkazu vykonávám pouze ze zdravotních důvodů a ve spolupráci s praktickým lékařem.


Vyšetření řidičů z povolání a "vybodovaných" řidičů neprovádím, takové vyšetření může posoudit pouze akreditovaný dopravní psycholog nikoliv klinický psycholog.


Soudně znalecké posudky nezpracovávám.


Vyšetření nutné k žádosti o invalidní důchod nebo kontrola důchodu pro OSSZ se hradí fakturou přímo OSSZ, pacient to nehradí, je proto nutné mít jejich žádost! Tato služba není hrazena ze zdravotního pojištění, jedná se o sociální zabezpečení pacienta a toto spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cena za vyšetření je pak stanovena na základě platného ceníku a bodových hodnost dle vyhlášky 439/2008 Sb. a vyhlášky 464/2008 Sb.

Vytvořte si webové stránky zdarma!