Objednávací systém

01.11.2020

Způsob objednání:

Prosím stručně popište, zda se jedná o psychoterapii nebo testové vyšetření

e-mailem: psycholog.opletalova@seznam.cz

telefonicky: +420 705 112 247. 

Prosím o zavolání vždy deset minut před celou hodinou, aby se nenarušilo probíhající terapeutické sezení. Na zmeškaný telefon reaguji zpětný zavoláním do 24 hodin. 

 Volat můžete od 8.50-18.00 hodin.

K objednání na psychoterapii není třeba písemné doporučení jiného lékaře.

V případě vyšetření testovými metodami, tzv. psychodiagnostické vyšetření, je třeba žádanky lékaře se stručným popisem potíží. Pokud potřebujete, prosím nezapomeňte si s sebou vzít brýle na čtení, naslouchadlo a jiné kompenzační pomůcky. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!